Fotoalbum lub album tradycyjny | ponadczasowa pamiątka